datum van u activiteit,gebruik agenda rechts ,zoek datum .*
soort activiteit -vb vat , feest -naam aanvrager*
Adres*
E-mailadres: *
huurreglement ,huurcontract *

Huurprijs 160 € , niet van toepassing voor vergaderingen            

HuurreglementDe lokalen zijn beschikbaar de dag van verhuring vanaf 8 uur , u maakt de  lokalen terug in orde en verlaat 
ze  voor 7 uur de dag volgend op deze van de aangegane verhuring. Sleutel direct inleveren.
1.Keuken
1.1Al het keukengerief afgewassen en afgedroogd per hoeveelheid  , terugzetten .
borden niet gemengd opstapelen.
1.2Kookvuren en Keukenkasten ,oven en koffiepercolator dienen ook zuiver gemaakt te worden.
1.3Frigo leeg en zuiver maken ,de stekker niet uittrekken .
1.4Verwijder al het door u aangebracht overtollig materiaal in de keuken.
1.5Laat geen (lege) dozen, geen papier , geen lege (wijn)flessen achter. Er staat een glascontainer      
buiten links vooraan de zaal, denk op late uren wel aan de buren.
1.6Gebruik enkel de aanwezige gemeentevuilzakken, plaats de vuilzakken in de achterkeuken nabij  
de buitendeur. Ook als deze niet vol zijn ,plaats ze niet buiten, en sluit ze .
1.7Voorkom beschadiging van het keukenblad, maak gebruik van de snijplanken.
1.8Neem geen keukengerief mee, indien toch wordt dit onmiddellijk aangerekend, denk aan de 

personen die achter u gebruik maken van de keuken, zij hebben dit materiaal ook nodig.
2.Buffet
2.1Achter het buffet de frigo's  leegmaken en uitschakelen .  

frigo onder toog , schakelaar links boven ,frigo in muur ,schakelaar rechts boven .
2.2Glazen spoelen, afdrogen en terug in de glazenrek boven de frigo zetten.
2.3Spoelbak , tapinstallatie en buffet dienen zuiver gemaakt te worden.
2.4Laat niets achter in de rekken van de toog.
2.5De verwarming , de thermostatische kranen staan ingesteld, draai er niet aan.             

u kan instelling thermostaat achter toog niet wijzigen, gebeurt vanop afstand .
2.6Flessendrank met gebroken zegel(v.b. halfvolle)worden als zijnde leeg aangerekend.
2.7Laat geen lege , half lege flessen op of achter de toog staan.3.Opslagruimte voor sterke drank
3.1Plaats alle lege en volle flessen terug in hun eigen merk bak(ken) .
3.2de bak(ken) gevuld met alleen lege fles(sen)jes plaats je  binnen nabij de buitendeur.
de bak(ken) gevuld met alleen volle fles(sen)jes plaats je  terug op hun aangeduide merkplaats.
Er mag max. 1 bak zijn waar zowel lege als volle fles(sen)jes in zitten ,plaats deze vooraan .4.Grote zaal 
4.1Tafels na gebruik reinigen ,per 10 opstapelen op één kar . Sta tafels per 6 in de kar .
4.2stoelen stapelen  per 8  en in twee rijen  achter elkaar op hun plaats in de inkomhal,
Gebruik de groene stoelenkar bij verplaatsing. plaats stapels niet te kort bij elkaar 
4.3Het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen zoals: karton ,doeken, slingers kunststoffen
e.a. mogen niet als wand-of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.
Boetes die hier uit voortvloeien bij controle door erkende instanties zijn altijd ten laste van de huurder.
4.4De huurder zorgt en is verantwoordelijk voor:  De bereikbaarheid/vrijhouden uitgang en nooduitgang,  
De bereikbaarheid/vrijhouden  van de blustoestellen, Toezicht op het aantal toegelaten personen,
max 93 pers. in de inrichting vermeld in de inkomhal.
5.Wc
5.1Wanneer de w.c. zeer vuil zijn ,braaksel en dergelijk, dient de huurder ze zuiver te maken.
6.Algemeen
6.1Na het gebruik v/d lokalen, kijk of  er geen brandhaarden kunnen ontstaan, (sigaretten afval)
6.2Gebroken goed toebehorend aan de vzw van eender welke aard ,rekening houden met de 
toestand waarin het zich bevindt, plaats u op het buffet. Zo kunnen wij dit eventueel snel 
terug aanvullen en in orde brengen voor andere huurders . 
6.3Kontroleer of iedereen de zaal heeft verlaten, ook de wc, doe de lichten uit in alle lokalen.
6.4U dient de zaal te ontruimen voor 7.00 u ‘s morgens, alsook muziekinstallatie, achter gelaten 
materialen van eender welke aard is op risico van de huurder .
6.5Bij ernstige gebreken door huurder, zie bovenstaande punten, wordt een minimumkost van 
15 € per punt ,of de hiervoor nodige werkuren aangerekend .

 Huurcontract en overeenkomst

1De aanvrager is of meerderjarig of vergezeld door een meerderjarige die in zijn naam tekent.
2De ondertekende aanvrager is bestendig aanwezig en staat in voor de orde en een goed verloop.
3De aanvrager is verantwoordelijk voor alle mogelijke schade, door hemzelf, de deelnemers aan of 
bezoekers v/d door hem georganiseerde activiteit, aangebracht aan het gebouw en uitrustingen.
4Door aanvrager kan tegenover de verhuurder geen enkel verhaal worden uitgeoefend.
5Indien wegens onvoorzienbare omstandigheden de lokalen niet ter beschikking gesteld kunnen
worden ,kan de aanvrager hiervoor geen schadevergoeding opeisen.
6VZW 't Schoolhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in en rond 't Schoolhuis.
7Bieren en frisdranken moeten betrokken worden bij de leverancier, door de verhuurder aangeduid.
wijnen behoren niet tot onze drankvoorraad , vrij te gebruiken.
8De hoofd- en nooduitgangen dienen ten alle tijden vrij te zijn. controle en toezicht uitvoeren op
aantal max. toegelaten personen in lokaal vermeld aan ingang. max 93 pers.
9De blusapparaten, één in elk lokaal ,bereikbaar houden voor gebruik, staan onder toezicht v/d aanvrager.
10Alle verplichtingen in verband met taken, auteursrechten, tapvergunningen en dergelijke zijn ten laste
van de aanvrager, evenals de toegangen en sluitingsuur gelden de betreffende politiereglementen.
11De leden van de raad van bestuur van verhuurder hebben het recht ieder ogenblik de naleving
van huidig reglement te controleren, bij ernstige gebreken de aanvrager de toegang te ontzeggen.
12Wij behouden ons het recht ten alle tijden, de tarieven en prijzen aan te passen, na aanvraag datum. 
13Vereffening v/d rekeningen dienen te worden geregeld met ondergetekende afgevaardigde v/d vzw. 
14Na het gelezen en goedgekeurd te hebben van dit huurcontact en overeenkomst, 
tekent de aanvrager voor goedkeuring van overeenkomst, door bij " gelezen en goedgekeurd"
JA aan te vinken , de aanvraag zal dan worden verzonden .
U aanvraag is dan in behandeling en wordt verwerkt  , maar nog niet definitief .
wij antwoorden binnen 3 tal dagen .
Opmerking :Afhalen sleutel ,dag van verhuring vanaf 8 u. te  schoterheide 50,naast ´t schoolhuis .
Info drank , rudy.vanelven@gmail.com of tel 0473/22 17 37,