aanvraag datum *
soort activiteit -vb vat , feest -naam aanvrager*
Adres*
E-mailadres: *

Bij "kalender verhuringen " kan je zien of datum nog vrij is voor je

je eigen datum indient bij "verhuur contract aanvraag" "aanvraag datum , 

wanneer u klikt op indienen , bevestigd u ook dat u akkoord gaat met het huurreglement ,huurcontract  

Huurprijs 160 €           

HuurreglementDe lokalen zijn beschikbaar de dag van verhuring vanaf 8 uur , u maakt de  lokalen terug in orde en verlaat 
ze  voor 7 uur de dag volgend op deze van de aangegane verhuring. Sleutel direct inleveren.
1.Keuken

1.1 Al het keukengerief afgewassen en afgedroogd per        hoeveelheid  , terugzetten .
borden niet gemengd opstapelen.

1.2 Kookvuren en Keukenkasten ,oven en koffiepercolator dienen ook zuiver gemaakt te worden.

1.3 Frigo leeg en zuiver maken ,de stekker niet uittrekken .

1.4 Verwijder al het door u aangebracht overtollig materiaal in de keuken.

1.5 Laat geen (lege) dozen, geen papier , geen lege (wijn)flessen achter. Er staat een glascontainer      
buiten links vooraan de zaal, denk op late uren wel aan de buren.

1.6 Gebruik enkel de aanwezige gemeentevuilzakken, plaats de vuilzakken in de achterkeuken nabij  
de buitendeur. Ook als deze niet vol zijn ,plaats ze niet buiten, en sluit ze .

1.7 Voorkom beschadiging van het keukenblad, maak gebruik van de snijplanken.

1.8 Neem geen keukengerief mee, indien toch wordt dit onmiddellijk aangerekend, denk aan de 

personen die achter u gebruik maken van de keuken, zij hebben dit materiaal ook nodig.
2.Buffet

2.1 Achter het buffet de frigo's  leegmaken en uitschakelen .  

frigo onder toog , schakelaar links boven ,frigo in muur ,schakelaar rechts boven .

2.2 Glazen spoelen, afdrogen en terug in de glazenrek boven de frigo zetten.

2.3 Spoelbak , tapinstallatie en buffet dienen zuiver gemaakt te worden.

2.4 Laat niets achter in de rekken van de toog.

2.5 De verwarming , de thermostatische kranen staan ingesteld, draai er niet aan.             

u kan instelling thermostaat achter toog niet wijzigen, gebeurt vanop afstand .

2.6 Flessendrank met gebroken zegel(v.b. halfvolle)worden als zijnde leeg aangerekend.

2.7 Laat geen lege , half lege flessen op of achter de toog staan.3.Opslagruimte voor sterke drank

3.1 Plaats alle lege en volle flessen terug in hun eigen merk bak(ken) .

3.2 de bak(ken) gevuld met alleen lege fles(sen)jes plaats je  binnen nabij de buitendeur.
de bak(ken) gevuld met alleen volle fles(sen)jes plaats je  terug op hun aangeduide merkplaats.
Er mag max. 1 bak zijn waar zowel lege als volle fles(sen)jes in zitten ,plaats deze vooraan .4.Grote zaal 

4.1 Tafels na gebruik reinigen ,per 10 opstapelen op één kar . Sta tafels per 6 in de kar .

4.2 stoelen stapelen  per 8  en in twee rijen  achter elkaar op hun plaats in de inkomhal,
Gebruik de groene stoelenkar bij verplaatsing. plaats stapels niet te kort bij elkaar 

4.3 Het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen zoals: karton ,doeken, slingers kunststoffen
e.a. mogen niet als wand-of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.
Boetes die hier uit voortvloeien bij controle door erkende instanties zijn altijd ten laste van de huurder.

4.4 De huurder zorgt en is verantwoordelijk voor:  De bereikbaarheid/vrijhouden uitgang en nooduitgang,  
De bereikbaarheid/vrijhouden  van de blustoestellen, Toezicht op het aantal toegelaten personen,
max 93 pers. in de inrichting vermeld in de inkomhal.
5.Wc

5.1 Wanneer de w.c. zeer vuil zijn ,braaksel en dergelijk, dient de huurder ze zuiver te maken.
6.Algemeen

6.1 Na het gebruik v/d lokalen, kijk of  er geen brandhaarden kunnen ontstaan, (sigaretten afval)

6.2 Gebroken goed toebehorend aan de vzw van eender welke aard ,rekening houden met de 
toestand waarin het zich bevindt, plaats u op het buffet. Zo kunnen wij dit eventueel snel 
terug aanvullen en in orde brengen voor andere huurders . 

6.3 Kontroleer of iedereen de zaal heeft verlaten, ook de wc, doe de lichten uit in alle lokalen.

6.4 U dient de zaal te ontruimen voor 7.00 u ‘s morgens, alsook muziekinstallatie, achter gelaten 
materialen van eender welke aard is op risico van de huurder .

6.5 Bij ernstige gebreken door huurder, zie bovenstaande punten, wordt een minimumkost van 
15 € per punt ,of de hiervoor nodige werkuren aangerekend .

 Huurcontract en overeenkomst


1 De aanvrager is of meerderjarig of vergezeld door een meerderjarige die in zijn naam tekent.

2 De ondertekende aanvrager is bestendig aanwezig en staat in voor de orde en een goed verloop.

3 De aanvrager is verantwoordelijk voor alle mogelijke schade, door hemzelf, de deelnemers aan of 
bezoekers v/d door hem georganiseerde activiteit, aangebracht aan het gebouw en uitrustingen.

4 Door aanvrager kan tegenover de verhuurder geen enkel verhaal worden uitgeoefend.

5 Indien wegens onvoorzienbare omstandigheden de lokalen niet ter beschikking gesteld kunnen
worden ,kan de aanvrager hiervoor geen schadevergoeding opeisen.

6 VZW 't Schoolhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in en rond 't Schoolhuis.

7 Bieren en frisdranken moeten betrokken worden bij de leverancier, door de verhuurder aangeduid.
wijnen behoren niet tot onze drankvoorraad , vrij te gebruiken.

8 De hoofd- en nooduitgangen dienen ten alle tijden vrij te zijn. controle en toezicht uitvoeren op
aantal max. toegelaten personen in lokaal vermeld aan ingang. max 93 pers.

9 De blusapparaten, één in elk lokaal ,bereikbaar houden voor gebruik, staan onder toezicht v/d aanvrager.10 Alle verplichtingen ,auteursrechten, tapvergunningen sabam ,billijke vergoedeing en dergelijke zijn ten laste van de aanvrager, evenals de toegangen en sluitingsuur gelden de betreffende politiereglementen.

11 De leden van de raad van bestuur van verhuurder hebben het recht ieder ogenblik de naleving
van huidig reglement te controleren, bij ernstige gebreken de aanvrager de toegang te ontzeggen.

12 Wij behouden ons het recht ten alle tijden, de tarieven en prijzen aan te passen, na aanvraag datum. 

13 Vereffening v/d rekeningen dienen te worden geregeld met ondergetekende afgevaardigde v/d vzw. 

14 Na het gelezen en goedgekeurd te hebben van dit huurcontact en overeenkomst, 
tekent de aanvrager voor goedkeuring de overeenkomst, door " indienen "
aan te klikken, de aanvraag zal dan worden verzonden .
U aanvraag is dan in behandeling en wordt verwerkt  , maar nog niet definitief .

wij antwoorden binnen 3 tal dagen .

Bij annulatie verhuring wordt voorschot enkel terug betaald wanneer op zelfde datum een nieuwe verhuring zich aanbied .


Opmerking :Afhalen sleutel ,dag van verhuring vanaf 8 u. te  schoterheide 50,naast ´t schoolhuis .
Info drank , rudy.vanelven@gmail.com of tel 0473/22 17 37,